. Organizing Society - some ideas .
These ideas are only a first draft , last updates 20090622 and 20140214 .

. Note that the ideas presented here are only tentative and not meant to be a complete solution to the problems .
. Een nederlandse versie

. Coping with Conflicts .

1. Handling of Terrorists .
. "Terrorists" to my opinion are partly searching for sensational happenings , but often they are motivated by the frustrations of people in their neighborhood , which are often politically oriented .
. Police should investigate , searching for the motivations and activities of the terrorists . One should try to explain to the "terrorists" the unwanted effects of their actions . They can be punished for these unwanted effects .
. The investigations may transcend the country-borders . If so then the other country will have the right to let their people attend the investigations (with the costs paid by the first country) .
. When a "terrorist" clearly is a danger for a country then that country may take that "terrorist" in custody .

2. Non-cooperating countries .
. In case the other country is not co-operating , well then there is in fact a conflict beween the countries .
. In case of conflict between two countries only armed forces agreed by the UN can intervene .

3. Granting autonomy .
. One should try to alleviate the conflicts between peoples within the same state , like in Africa and the Middle East where the boundaries of states originate from arbritary claims of colonial powers .
. One method is to offer more autonomy , and maybe offer complete independence for a region . It will direct the efforts of belligerents to more constructive behaviour .
. So if any group of people definitely wants more autonomy , or even complete independence then offer it to them , at least when a big majority (75%?) of the group of people will agree and e.g. a year later still a big majority (67%?) agrees .
. There should be a United Nations commission to define and control the rules for a region to obtain autonomy or independence . The commission on its turn should be checked by a special (chosen) autonomy council .

4. About penalties .
. Penalties for politically motivated crimes usually have no good effect , and should be avoided as much as possible . In particular violent action and bombardments cannot be reverted , and will increase the hate of people against the actors . And sanctions can better be used only for military goods .
. Try to negotiate as much as possible , acknowledging the right of the countries resp. the "terrorists" to disseminate their views .

5. Human Rights (20140128)
. In principle things should be done that most people want . Well , (nearly) everyone wants a lot of rights for oneself . For our society this entails , yes indeed , human rights . A good combination of human rights will help a lot to avoid violent conflicts .
. Alas many leading persons are afraid of critics e.g. because it can arouse belligerence . Often these critics are arrested . A far better method will be to organize meetings where things are explained and discussed .
. One may put a lot of effort in convincing the leading persons of this , including convincing people that have influence or may get influence on the policies .

6. Democratic councils .
. Each big structure or group of people may have a council , that is a chosen small group of people that checks the activities pertaining to the whole structure or group , reports about it , and if appropriate then take action about it , e.g. appoint new executives .
. The council should be chosen by all people for which the activities of the structure or group are directly relevant ; the weight of a vote should be propotional to that relevance .
. There may be councils for countries , municipalities , for Europe . Also for important departments as education , social affairs , environmental matters , Watercontrol etc. . And for ethnic groups , maybe transnational ethnic groups .
. Or indeed for big (maybe transnational) commercial companies . The council in that case should consist mainly of non-employees , in order to avoid loyality conflicts .
. Also it is useful when groups of neighbouring countries form a common commission that is being checked by a (common) council . It should be a good system if all such groups of e.g. more than 100M inhabitants in its turn would choose a "United Nation-group Council" .

7. Technics of voting .
. Democratical voting can be made more efficient by combining voting for different councils .
. The voting must be supervised by a voting commission , which on its turn is checked by a voting council chosen by all neighboring UN-members .

homepage Leo Horowitz

____________________________

Een nederlandse versie:
. Ideeen over hoe om te gaan met conflicten (20080307 e.v.)

1. De mensen die doorgaan voor "terroristen" zijn deels sensatie-beluste raddraaiers , en deels gemotiveerd door de frustraties van vele mensen , vooral van politiek ge-engageerde mensen .
. Om de raddraaiers te bestrijden moet je onderzoek doen , met detective-werk .
. De raddraaiers moeten gewezen worden op de ongunstige effecten van hun daden en hun voorgenomen daden , en moeten bestraft worden .
. Het onderzoek mag zich uitstrekken tot buiten de grenzen , in een ander land dus , verderop het gastland te noemen . Het gastland heeft het recht bij elk onderzoek aanwezig te zijn met enige mensen .
. Als aangetoond kan worden dat de raddraaier etc. een gevaar is voor het eerste land dan mag de raddraaier meegenomen worden .
. Als het gastland te weinig meewerkt dan wordt het een conflict tussen beide landen .

2. Er dient geprobeerd te worden de frustraties bij mensen te verminderen . Een goed middel is om die mensen meer autonomie te geven , tot volledige onafhankelijkheid aan toe . Daardoor verlies je wel macht , maar de kans op vrede wordt een stuk groter .
. Een streek heeft het recht om onafhankelijk te worden als ze dat graag willen , en ze aannemelijk kunnen maken dat ze dan veel beter af zijn . Wel moet bijv. 75% van de inwoners voor stemmen . Dan moet bijv. 13 maanden gewacht worden waarin veer overleg is en dan moet nog bijv. 67% van de inwoners voorstemmen .
. Er moet een internationale commissie komen (ook weer gekozen) die de regels voor regio-autonomie vaststelt .

3. Als er een conflict is tussen staten dan mogen alleen strijdkrachten onder UN-gezag ingrijpen .

4. STRAFFEN moet zoveel mogelijk vermeden worden . Liever geen Sancties , geen Bombardementen , geen Beschietingen . Het wekt alleen maar haat bij de inwoners op ! ONDERHANDELEN is de beste oplossing .

5. MENSENRECHTEN (20140128)
M1. Uitgangspunt is dat er gedaan zal worden wat de meeste mensen willen .
M2. Welnu , (bijna) iedereen wil veel rechten voor zichzelf , wat voor de maatschappij neerkomt op , inderdaad , mensenrechten .
M3. Een goed stelsel van mensenrechten helpt ook zeer om gewelddadige conflicten te vermijden .
M4. Maar veel regeringsleiders zijn bang voor mensen die kritiek uiten , omdat dat rebellie opwekt . Als noodmaatregel woden die mensen opgesloten etc .
M5. Een betere oplossing is om rebellie te pareren door bijvoorbeeld meetings te organiseren waar uitleg wordt gegeven en onderhandeld wordt ..
M6. Men kan proberen de regeringsleiders te overtuigen door een dialoog met ze aan te gaan hierover .`
M7. Als ze dat niet willen , stuur dan steeds weer berichten met uitleg over de dingen , ook aan onderdanen die invloed kunnen hebben of krijgen op het beleid etc.

6. DEMOCRATISCHE RADEN (20080502)
. De gekozen raad dient de uitvoerders te controleren , en zonodig nieuwe uitvoerders te kiezen .
. Niet alleen gekozen raden voor Land Gemeente Europa etc. Maar ook voor belangrijke ministeries zoals Milieu Onderwijs SocialeZ , en voor elke groepering die dat wil . Zoals ook een ethnische of trans-ethnische regio .
. Of het personeel van grote (evt multi-nationale) ondernemingen . Ivm. belangenconflicten kan de "raad" (ondernemings-raad) in dat geval beter bestaan uit niet-werknemers ; de "raad" moet (na grondig overleg met de directie) functionarissen kunnen ontslaan of nieuwe kiezen .

7. Het STEMMEN Demokratische stemmingen kunnen meer efficient uitgevoerd worden bijv. door een aantal stemmingen te kombineren , door ze op eenzelfde stem-formulier aan te bieden
. Eventueel krijgt ieder een stemformulier toegestuurd , met een code (4 cijfers) . Deze code werkt alleen in combinatie met een correcte persoonlijke code . Bijv. de goede (digid-) burgercode en -wachtwoord .

__________________

. 20110227 ISRAEL en zionisme .
. Ik vind de huidige toestand in Palestina zeer ongewenst . Het is een zeer slecht voorbeeld voor de wereldpolitiek , en het wordt afgekeurd door de internationale gemeenschap . Het is een zeer zware belasting voor de israelische samenleving , en het leidt tot een verruwing van de normen in Israel . Laten we blijven zoeken naar oplossingen , indien enigszins mogelijk met behoud van het zionistisch ideaal , maar zonodig met zeer zware concessies .
. Ideaal zou zijn om het grootste deel van Palestina inclusief Israel vrij te geven , zodat zowel joden als palestijnen er mogen gaan wonen met alle rechten van dien , maar met het aanwijzen van een deelgebied "Zion" waar alleen joden mogen gaan wonen (en voor de symmetrie mogelijk een ander deelgebied waar alleen Palestijnen mogen gaan wonen) . Het deelgebied moet enigszins verdedigbaar zijn en zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit Jeruzalem en TelAviv met een brede strook daartussen , misschien in totaal 3000 km2 .
. Aangezien het gebied "Zion" geheel omgeven is door de verenigde staat Palestina incl. Israel , zullen terroristische aanvallen daar wel meevallen , ook omdat door het veel kleinere zionistische gebied de omringende volkeren vermoedelijk op den duur het bestaan van dit gebied wel zullen tolereren .
. Binnen dit gebied "Zion" kan dan gewerkt worden , met steun van het Wereldzionisme , aan het verwezenlijken van een ideale progressieve staat . Ik denk dat Theodor Herzl dit ge-accepteerd zou hebben .

____________________________

- - - - home