Testamentair Codicil , Leo Horowitz, Utrecht, 20 april 2020
( Kopie, het origineel ligt naast mijn bed)

Mijn Laatste Wensen - - - voor als mijn leven eindigt - - - .

1. Mijn lichaam mag gebruikt worden om andere mensen te helpen en ook voor wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.
2. Ik heb GEEN bezwaar tegen crematie. En ik wil graag een uitvaart als wereldburger, en daarom NIET religieus .
3. Gaarne het Humanistisch Verbond bij de uitvaart betrekken , zodat zij meteen wat bekendheid kunnen geven aan hun opstelling in de maatschappij .
4. Graag ruim tijd reserveren voor receptie en napraten , met koffie en broodjes (ruim de tijd nemen, daar heb ik in mijn latere leven altijd van gehouden).
5. Verzoeke de website-page leo.horowitz.nl en subpages zolang als mogelijk intact te laten . Deze website-pages komen in de plaats van een grafsteen of urn.
6. Het is mijn wens dat ook de gehele website horowitz.nl in stand blijft, en dat het beheer wordt uitgevoerd door mijn nabestaande familieleden, afstammelingen van mijn ouders, en als dat niet meer kan, dan door het Steunfonds Humanisme.
. De benodigde gelden kunnen betrokken worden uit het bedrag onder beheer van het Steunfonds Humanisme dat hiervoor gereserveerd is, zoals bepaald in mijn Testament.
7. Bij voorkeur het rouwbericht per email verzenden, plus mogelijk een kort bericht in bijv. NRC en UN.
8. Verzoeke in alle rouwberichten mijn website leo.horowitz.nl te vermelden .
9. Gaarne zolang als mogelijk de huur van inwoners van het woonhuis continueren , tegen de met de huurders afgesproken huurprijs, plus een vergoeding voor de servicekosten , zoals gas en water .

10. Raadpleeg svp. ook:: mijn concept emails en diverse gegevens voor de uitvaart en verdere laatste wensen, waaronder email-adressen van te berichten personen. Deze staan HIER, gebruik userid ex-leo, voor wachtwoord zie bij origineel codicil.
.
Aldus vastgesteld op 20 april 2020,
Leo Horowitz